Skip to main content

NORDKYN VEKST AS

En Vekst Bedrift
Vi respekterer det enkelte menneskets integritet og egenverd uansett hans/hennes sykdom eller helseproblem, og vi tilstreber et godt sosialt miljø, trivsel og toleranse.

Overfor våre kunder må vi konkurrere på like vilkår som andre leverandører i markedet. Derfor kan du stole på at det du får fra oss er minst like bra som det du får andre steder.