• NORDKYN VEKST AS

    En Vekst Bedrift
Vi respekterer det enkelte menneskets integritet og egenverd uansett hans/hennes sykdom eller helseproblem, og vi tilstreber et godt sosialt miljø, trivsel og toleranse.

Overfor våre kunder må vi konkurrere på like vilkår som andre leverandører i markedet. Derfor kan du stole på at det du får fra oss er minst like bra som det du får andre steder.

Nordkyn Vekst

Kulturen i Nordkyn Vekst AS skapes og utvikles av mennesker på bakgrunn av personlige verdier, holdninger og normer.

KONTAKT

Nordkyn Vekst AS 
9790Kjøllefjord
Tlf. 78 49 93 90
firmapost@nordkynvekst.no

FØLG OSS


© Nordkyn Vekst AS. Utviklet av Ascentia AS