Skip to main content

Via linkene under kan du utforske muligheter, portaler og ressurser for utdanning.

Veien til fagbrev

Se alle de ulike måtene du kan få fag- eller svennebrev på

Det norske utdanningssystemet

Når du skal velge utdanning og yrke er det nyttig å få en god oversikt over hele utdanningssystemet og hvilke ulike veier du kan velge. Her finner du en enkel og oversiktlig modell der du kan trykke deg videre for mer informasjon.

Lånekassen

Her finner du all informasjon om dine lånemuligheter, frister for å søke lån og søke studielån.

Samordna opptak

Her kan du søke opptak til universiteter, høgskoler og fagskoler. Du finner informasjon om hvordan du får en studieplass, innlogging, opptakskrav og hvordan du laster opp dokumenter. Du kan også lese om poengkrav og hvordan de vurderes i konkurranse med andre som søker. På nettsiden ligger det en studieoversikt over inneværende år, informasjon for utenlandske studenter og viktige endringer som kan påvirke din søknad.

Søknadsfrister til universitet og høgskole

Her finner du en oversikt over viktige datoer for deg som skal studere på universitet eller høgskole.

Søknadsfrister til videregående

På siden udanning.no finner du informasjon om søknadsfrister, hvilke skoler du kan søke på og hvordan du søker.

Udir – opplæringskontorer i Troms og Finnmark

Her finner du en oversikt over alle opplæringskontorene i Troms og Finnmark, slik at du raskt kan finne den kontaktinformasjonen som er relevant for deg. De ulike opplæringskontorene har et tett samarbeid med bedrifter, og de kan svare på spørsmål som handler om de ulike fagretningene. I fanen ligger også en oversikt over alle godkjente opplæringsbedrifter som kan være aktuelle for lærlingplass.

ung.no – utdanning

På ung.no finner du nyttig informasjon om det meste som berører deg som ung i Norge, og du kan enkelt finne svar på det du lurer på under oversikten «A til Å». For jobbsøkere er dette en nettside som raskt gir oversikt over utdanningsmuligheter og informasjon, og den har lenker til andre aktuelle nettsider, som for eksempel samordna opptak. Du finner aktuelle og relevante artikler som handler om det å velge utdanning og yrke, samt tips til hvordan du kan søke om sommerjobb.

Utdanning.no

Her finner du en oversikt og informasjon over 354 ulike utdanningsmuligheter og du kan velge i 600 yrker. Om du har planer om å søke utdanning kan du bruke karakterkalkulatoren til å regne ut hvor mange studiepoeng du har, og raskt finne ut hvilke studiesteder som tilbyr det du er interessert i. På nettsiden finner du også en oversikt over de ulike måtene du kan ta fagbrev på, og det finnes også ulike verktøy for å kartlegge dine interesser.

Utdanning Nord

Utdanning Nord er en samnordisk arrangør av yrkesutdanninger for de finske, norske og svenske arbeidsmarkedenes behov. Skolen ligger i Övertorneå, og har et godt samarbeid med NAV.

vilbli.no

På vilbli.no kan du få informasjon om alt som gjelder videregående opplæring. Du finner en oversikt over alle utdanningsprogrammene du kan velge mellom, og du kan enkelt søke etter studieåret, fylket og nivået som er aktuelt for deg. Du finner også informasjon om alt fra valg av fag, vurdering og vitnemål, søknadsfrister, inntaksregler med mer. Dersom du ønsker å ta fagbrev kan du lese om ulike måter å gjennomføre på, både i skole og bedrift. Om du har spørsmål om opplæring for voksne finner du informasjon rundt voksenrett, realkompetansevurdering, økonomi med mer.