Skip to main content

Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv. Nordkyn Vekst AS benytter blant annet Kompetanse Norge sine kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter.

Ved hjelp av disse testene kan du få en pekepinn på dine grunnleggende ferdigheter. Resultat av testene gir også tips og råd for utvikling. Din veileder vil gi informasjon og veiledning ved behov.

Kartleggingsverktøy:

Digitaltesten 

Dette er en kort test som kan gi deg en forståelse av ditt nivå innen digitale ferdigheter. Testen har to deler, en innledende del og en hoveddel. Resultatet på din innledende del bestemmer om du får en lettere eller vanskeligere hoveddel. Sluttresultatet viser ditt samlede nivå basert på læringsmål for grunnleggende digitale ferdigheter.

Lesetesten 

Dette er en ti minutters lesetest som kan gi deg en forståelse av hvor godt du leser. Se her for mer informasjon. 

Muntligtesten 

Dette er en kort test som kan gi deg en forståelse av hvor god du er til å tale, lytte og kommunisere muntlig.

Regnetesten

Dette er en kort regnetest som kan gi deg en forståelse av dine regneferdigheter. Se her for mer informasjon.

Mer omfattende kartlegging:

For mer omfattende kartlegging bruker Nordkyn Vekst AS Netped sine verktøy Rådgiveren og Veilederen. Rådgiveren og Veilederen er screeningstester som krever at instruktøren er sertifisert, og vi følger Nedpeds anbefaling om at systemet brukes av personer med nødvendig pedagogisk bakgrunn. Disse verktøyene krever brukernavn og passord, som du får av din veileder.