Skip to main content

NORDKYN VEKST AS

Kulturen i Nordkyn Vekst AS skapes og utvikles av mennesker på bakgrunn av personlige verdier, holdninger og normer.

Vi respekterer det enkelte menneskets integritet og egenverd uansett hans/hennes sykdom eller helseproblem, og vi tilstreber et godt sosialt miljø, trivsel og toleranse.

Overfor våre kunder må vi konkurrere på like vilkår som andre leverandører i markedet. Derfor kan du stole på at det du får fra oss er minst like bra som det du får andre steder.

Nordkyn Vekst As er en ”Vekst bedrift”. ”Vekst” er en merkevare, og over hele landet vil man finne Vekst- bedrifter hvor hovedoppgaven vår er å tilrettelegge for at våre medarbeideres livskvalitet skal opprettholdes eller bedres ved å tilby tilrettelagt arbeid, skjermet eller ordinært. Vi tilbyr et sosialt fellesskap i bedriften og har fokus på den enkeltes ønsker og behov, for mennesker som er i arbeidsutprøving eller i varig tilrettelagt arbeid.

Nordkyn Vekst As tilbyr meningsfylt arbeid, livskvalitet til den enkelte og vekst til samfunnet. Vi ønsker å være nysgjerrig og nytenkende i møte med våre omgivelser. Vi fokuserer på muligheter hos enkeltmennesket og vi vil være en ledende formidler av kvalitet, kompetanse og kreative løsninger. Vår visjon er: Utvikling gjennom arbeid!

Produksjons – og tjenesteområder:

  • Brenselproduksjon, salg og utkjøring.
  • Produksjon av treprodukter: Skilt, små møbler, fjøler, høtter, klokker  m.m.
  • Trykk på T-skjorter, arbeidsklær og sportsutstyr.
  • Kafèdrift med catering og skolelunsj.
  • Trykk og kopieringsavdeling
  • Vaskeri
  • Snørydding og posthenting.
  • Fiskernes velferd